En bön utöver det vanliga

HU-sång är en bön du kan sjunga för dig själv, eller med vänner, nära och kära. Den kan ge dig inre frid och yttre välbefinnande.

För att ta det ett steg till, du kommer i samklang med ditt inre jag. Du kommer att upptäcka att du är en Själ – en gudomlig och livgivande varelse. Bortglömd i långliga tider, men som nu kan återupptäckas.

Du kan lyssna till och lära känna HU-sång nedan tillsammans med 4-5000 människor på ett seminarium. Sätt dig bekvämt i en stol, slut ögonen, sjung, lyssna och känn!

Lenkar

Eckankar Norge

Eckankar Sverige

Eckankar USA

Kontakta oss